Skrzydła drzwi przesuwnych produkowanych przez nasz zakład stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy szerokość otworu przekracza wymiary typowych skrzydeł drzwiowych, lub gdy zwykłe drzwi utrudniają aranżację pomieszczenia.


Drzwi przesuwne mogą być zamykane:

  • jednostronnie - takie rozwiązanie jest dobre w przypadku , gdy miejsce na wsuwanie skrzydła jest tylko po jednej stronie otworu,
  • dwustronne - jeśli po obu stronach otworu jest dość miejsca na wsuwanie skrzydeł.

 

Drzwi suwane mogą być montowanene na dwa sposoby:

  • na ścianie - z szyną zamocowaną na wierzchu ściany za pomocą uchwytów kątowych,
  • z szyną wpuszczoną w ścianę (konieczne jest wykonanie ścianki osłonowej).

 

Zasada działania drzwi przesuwnych

Drzwi przesuwne to systemy z górną szyną nośną, do której na wózkach podwieszone są skrzydła. Skrzydło takich drzwi nie styka się z podłogą więc można ją dowolnie wykończyć.

 

W skład zestawu drzwi przesuwnych wchodzą:

  • szyny jedno - lub dwutorowe*,
  • wózki - umożliwiające przesuwanie skrzydła po szynie*,
  • skrzydła drzwiowe wg. naszej oferty asortymentowej drzwi wewnętrznych PĘDZIWIATR,
  • ograniczniki wychylenia oraz otwarcia*.

 *kupowane we własnym zakresie Klienta

 

Montaż drzwi przesuwnych

Prowadnica powinna być dwa razy dłuższa od szerokości skrzydła (lub równa poczwórnej szerokości drzwi, jeśli są one dwuskrzydłowe i będą rozsuwać się w obie strony). Prowadnicę montuje się do ściany na wysokości ok 15 cm nad nadprożem otworu. Na szynie montuje się wózki, a następnie przykręca skrzydło drzwi wewnętrznych PĘDZIWIATR. Na podłodze poza obrysem otworu instaluje się ograniczniki wychylenia.

W przypadku skrzydeł drzwiowych wpuszczanych w ścianę po wyregulowaniu położenia skrzydeł i sprawdzeniu funkcjonowania drzwi należy wykonać ściankę osłonową. Ściankę wykonuje się jako konstrukcję szkieletową z profili stalowych i pokrywa płytami gipsowo-kartonowymi. Szerokość przerwy między ścianką osłonową a murem powinna odpowiadać szerokości szyny, powiększonej o luz potrzebny do zamocowania szczotek uszczelniających.

 

Zobacz zdjęcia