Konstrukcja Drzwi Zewnętrznych:

Drzwi drewniane zewnętrzne PĘDZIWIATR produkowane są z drewna sosnowego klejonego, zgodnie
z wymaganiami technicznymi i technologią, określonymi dla drzwi zewnętrznych drewnianych w zakładowej specyfikacji technicznej wyrobu.

Są to drzwi płycinowe, pełne oraz oszklone szyba zespoloną, izolowane pianką polistyrenową. Płyciny mają wyfrezowane aplikacje wykończeniowe.

Drzwi produkowane są wraz z ościeżnicą drewnianą i progiem drewnianym.

 

Konstrukcja Drzwi Wewnętrznych:

Drzwi drewniane wewnętrzne PĘDZIWIATR produkowane są z drewna sosnowego klejonego, zgodnie
z wymaganiami technicznymi i technologią, określonymi dla drzwi wewnętrznych drewnianych w zakładowej specyfikacji technicznej wyrobu.

Są to drzwi płycinowe, pełne oraz oszklone szybą wg. oferty. Płyciny mają wyfrezowane aplikacje wykończeniowe.
Przekroje:

Przykładowy przekrój drzwi zewnętrznych
Przykładowy przekrój ościeżnicy
Przykładowy przekrój progu
Przykładowy przekrój drzwi wewnętrznychJak określić kierunek otwierania drzwi?

Stronność drzwi określa się w bardzo prosty sposób. Stojąc przodem do drzwi (muszą otwierać się w naszą stronę – ciągniemy drzwi za klamkę do siebie) należy określić, po której stronie widzimy zawiasy. Jeżeli zawiasy widzimy po lewej stronie, mamy drzwi lewe, jeżeli po prawej, to drzwi są prawe.

 

strona